Zameldowanie lub zmiana adresu w Norwegii / Flytting innenlands eller adresseendring

Zameldowanie i zgłoszenie adresu w Norwegii jest jednym z podstawowych, lecz często zapominanych obowiązków osoby, która podejmuje pracę w Norwegii. Osoby zamieszkujące w Norwegii, niezależnie od tego, czy pracują, pobierają zasiłki, świadczenia, czy po prostu przebywają w Norwegii, mają obowiązek zgłaszać wszelkie zmiany adresu do Folkeregister (norweski Urząd ds. Ewidencji Ludności). Wśród takich obowiązkowych zgłoszeń można wymienić m.in.: zameldowanie, wymeldowanie, zmiana adresu korespondencyjnego lub zgłoszenie nowego adresu zameldowania. Należy pamiętać, że od zarejestrowania prawidłowego i aktualnego adresu zależy to, czy dotrą do nas ważne pisma z urzędów oraz, czy urząd będzie mógł prawidłowo poinformować nas o innych ważnych dla nas sprawach.

Nasza firma może pomóc Państwu w wypełnieniu podania i załączeniu do niego wymaganych dokumentów.

Norway

Hoffsveien 15
0275 Oslo

Poland

ul. Podgórna 27/U1
70-205 Szczecin

Contact

+47 22 50 66 05
accounting@bdtviken.no

Regnskap AS: 935392667MVA

"All rights to the contents of this page are reserved. This includes text, pictures, graphics, design, and logo. The author of this page is BDT Viken AS. Copying or dissemination of the information found on the page without the author’s consent is forbidden."

Our Profile

Strona używa cookies Dowiedź się więcej